Avatar
دکتر عماد جمعه زاده (دانشیار )
دانشکده مهندسی مکانیک و مواد / گروه آموزشي مهندسي طراحي و ساخت
  • رشته: مهندسی مکانیک _
  • شماره اتاق:
  • تلفن : داخلی 3433
 
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
عنوان توضیحات تصویر
• دستگاه بورينگ پورتابل ثابت تراش و پیشانی تراش تمام هیدرولیک تصویر درج نشده است
• دستگاه بورينگ پورتابل ثابت تراش و پیشانی تراش تمام هیدرولیک تصویر درج نشده است
• دستگاه پورتابل پرداخت و اصلاح پروفیل سطح دندانه تصویر درج نشده است
• دستگاه تست خستگی کشش- فشار فرکانس بالا با مکانیزم موتور الکتریکی خارج از مرکز تصویر درج نشده است
• دستگاه بار افتان جهت تعیین شاخص خردایش (سختی) سنگ های معدنی تصویر درج نشده است
• طراحی و ساخت دستگاه تست خستگی سطحی قطعات فلزی تصویر درج نشده است
• طراحي و ساخت فيکسچر اتصال سرد تصویر درج نشده است
• دستگاه پورتابل پرداخت و اصلاح پروفیل سطح دندانه تصویر درج نشده است
• دستگاه تست خستگی کشش- فشار فرکانس بالا با مکانیزم موتور الکتریکی خارج از مرکز تصویر درج نشده است
• دستگاه بار افتان جهت تعیین شاخص خردایش (سختی) سنگ های معدنی تصویر درج نشده است
• طراحی و ساخت دستگاه تست خستگی سطحی قطعات فلزی تصویر درج نشده است
• ساخت دستگاه خشک کن مادون قرمز با همکاري دانشگاه فردوسي مشهد تصویر درج نشده است
• طراحي و ساخت فيکسچر اتصال سرد تصویر درج نشده است
•دستگاه بورينگ پورتابل ثابت تراش و پیشانی تراش تمام هیدرولیک تصویر درج نشده است
عنوان توضیحات سال
پژوهشگر برگزيده دانشگاه شهيد باهنر 1387
دريافت جايزه علمي مهندس افضلي پور 1388
دريافت جايزه علمي بنياد ملي نخبگان 1388
پژوهشگر برگزيده استان کرمان 1391
دريافت جايزه علمي مهندس افضلي پور 1392
فناور برتر استان کرمان 1393
مخترع برگزیده جشنواره اختراعات منطقه ای بنیاد نخبگان 1395
کارآفرین برتر استان کرمان 1397