دفتر ریاست و روابط عمومی با توجه به اهداف، برنامه ها و سیاستگذاری های دانشگاه از ابزارهای مختلف متناسب با زمان با مخاطبین و مراجعین خود برای ارتباط مداوم و موثر استفاده می نماید. این دفتر از لحاظ ساختار اداری مستقیماً زیر نظر رئیس دانشگاه فعالیت دارد و یکی از راههای ارتباطی مخاطبان با رئیس دانشگاه، مجموعه دفتر ریاست می باشد. اهم وظایف دفتر ریاست و روابط عمومی به شرح ذیل می باشد :

 • ایجاد ارتباط بین رئیس دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها
 • پیگیری و اجرای دستورات رئیس دانشگاه
 • رسیدگی به مشکلاتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه
 • دعوت افراد جهت تشکیل جلسات و کمیسیون‌ها
 • تنظیم صورت جلسات حوزه ریاست و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط و پیگیری مصوبات جلسات مذکور
 • ابلاغ دستورات صادره رئیس دانشگاه به افراد، موسسات و واحدهای تابعه
 • پوشش اخبار وگزارش رویدادها و موفقیت­ های دانشگاه و همایش‌ها به کارکنان دانشگاه و رسانه­های جمعی
 • برنامه‌ریزی و اداره امور سالن‌ها وکنفرانس‌ها
 • اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی بصری دانشگاه
 • بروز رسانی و ورود اطلاعات به سایت دانشگاه/ پژوهشگاه
 • عکس‌برداری و تهیه فیلم از مراسم تشریفاتی، همایش‌ها، مصاحبه ها و... و آرشیو نمودن آنها
 • همکاری در برنامه ریزی برگزاری مراسم گوناگون به فراخور ایام و اعیاد خاص
 • انجام تبلیغات محیطی در محوطه دانشگاه به فراخور مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی
 • تهیه و تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های انتشاراتی و تبلیغاتی

 فصلنامه نوآوران تابستان 1402