این دانشكده در سال  1387با رشته هاي مهندسی برق-الکترونیک ، مهندسی برق-قدرت و مهندسی هسته ای فعاليت خود را آغاز کرد. سپس در سال 1388 با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری اطلاعات و معماری کامپیوتر، گروه مهندسی کامپیوتر نیز به این دانشکده اضافه شد. در سال 1392 با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی مخابرات گرایش های سیستم و میدان و موج، گروه مخابرات نیز در دانشکده دایر گردید. اکنون ۱۹ عضو هیئت علمی تمام وقت در این دانشکده مشغول به فعالیت می باشند که مرتبه علمی ۴ تن از اعضا دانشیار و بقیه استادیار می باشند. در حال حاضر دانشجویان کارشناسی ارشد در تمامی گروهها و دانشجویان دکتری در گروه مهندسی قدرت این دانشکده مشغول به تحصیل می باشند. این دانشکده همکاری های تحقیقاتی متعددی را با صنایع مختلف برق، مخابرات وکامپیوتر برقرار کرده است که این حرکت، زمینه لازم جهت افزایش قابلیت های پژوهشی دانشجویان در فرآیند انجام پروژه ها را موجب گردیده است. 


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)