برای دستیابی هر چه سریع‌تر به اهداف یک مجموعه لازم است که از توان کلیه افراد آن مجموعه استفاده گردد. انجمن‌های علمی دانشجویی، که نام آن‌ها در ادامه ذکر می‌شود، در این راستا و بعنوان بازوهای کمکی گروه مهندسی طراحی کاربردی و ساخت و تولید تشکیل شده‌اند:

1- انجمن علمی مهندسی مکانیک و مواد

2- انجمن علمی رباتیک

 


اطلاعیه ها (بایگانی)