گروه شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته محیطی بسیار خوب برای مطالعه در زمینه شیمی فرآهم می کند و جز فعالترین گروه های دانشگاه است. گروه دارای 7 عضو هیات علمی است. در حال حاضر گروه در تحقیق و توسعه و آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه های شیمی دارویی، شیمی تحزیه و شیمی آلی فعال است. گروه برنامه توسعه و اضافه کردن رشته های فیتو شیمی، نانوشیمی و شیمی فیزیک را دارد. تمام تلاش گروه فراهم کردن محیطی دوستانه  برای دانشجویان عزیزمان  جهت انجام تحقیق در زمینه تخصصی شان است.

زمینه های تحقیقاتی گروه شیمی

Drug Delivery-

Gene Delivery-

Nano-Carriers-

Drug Design (DD)-

Biophysical Chemistry (BC)-

Quantum Information (QI)-

Computational Materials Science (CMS)-

Computational Nanotechnology (CNT)-

Nanostructure Physics (NP)-

Nano Medicines (NM)-

Medicinal Chemistry-

Phytochemistry-

Bioanalytical Chemistry-

NanoChemistry-

Spectroscopy-

Electroanalytical Chemistry-

Separation-

Environment-

Self-Healing Polymers-

Organic Chemistry-

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)