دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
  • آدرس: کرمان - انتهای اتوبان هفت باغ علوی
  • شماره تماس: ۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱   (دفترچه تلفن)
  • نمابر: ۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۷
  • کد پستی: ۷۶۳۱۸۱۸۳۵۶
  • صندوق پستی:۱۱۷ - ۷۶۳۱۵
  • پست الکترونیک: info@kgut.ac.ir


ارتباط با دانشگاه:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*